Klauzula informacyjna

  Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Firma Handlowa Ryza z siedzibą Tychach przy ul. Mikołowskiej 34a, 43-100 Tychy ryza@ryza.tychy.pl, tel. 32 219 85 83.

2. W FH RYZA nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.

  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez FH RYZA Państwa danych osobowych należy kierować na adres mailowy:ryza@ryza.tychy.pl.


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
FH RYZA w celu realizacji umów i zamówień, kontaktów biznesowych, celem wykonania obowiązków prawnych w tym podatkowych, przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, obrony przed takimi roszczeniami jeśli takie się pojawią oraz prawnie uzasadnionych interesów FH RYZA na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.


4. Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie wieloletniej współpracy, procesów sprzedażowych, uczestnictwa w targach, ogólnodostępnych źródeł w tym Internetu
CEIDG.
Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
FH RYZA do momentu wniesienia sprzeciwu.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od
FH RYZA dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu zaprzestania przetwarzania.
mail :
ryza@ryza.tychy.pl


7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


Wprowadzenie Rozporządzenia nie wymaga kontaktu z FH RYZA.
FH RYZA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należyte środki fizyczne,
techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przypadku pytań dotyczących swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod ogólnym nr telefonu 32 219 85 83 lub mail:ryza@ryza.tychy.pl.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 24.05.2018 roku i może być dalej zmieniana.Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian i uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w tej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji używanej przez FH RYZA.

 
Firma Handlowa Ryza Urszula Chromicz 43-100 Tychy ul.Mikołowska 34a tel/fax 32 219-85-83 kom.608634922 email:ryza@ryza.tychy.pl